• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Szczytno

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

  Spotkanie Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej

  (2019-10-17)

  W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie w dniu 14 października 2019 roku odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy.

  W spotkaniu uczestniczyła Pani Wiesława Przybysz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, Pan Krzysztof Margol - Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”, Pani Beata Januszczyk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie, przedstawiciele samorządu lokalnego, instytucje pomocy i integracji społecznej, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

  Podczas spotkania rozmawiano o stanie usług społecznych w powiecie szczycieńskim. Pani Wiesława Przybysz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie przedstawiła założenia i priorytety wsparcia w obszarze włączenia społecznego w nowym okresie programowania na lata 2021-2027. Pani Beata Januszczyk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie wskazała na ogromną wagę i potrzebę podejmowania działań z zakresu integracji społecznej na rzecz osób bezrobotnych będących jednocześnie klientami pomocy społecznej. Podkreśliła, że ze względu na nierozwiązane problemy o charakterze społecznym, aktywizacja zawodowa tej grupy bezrobotnych jest bardzo utrudniona.

  W formie warsztatowej uczestnicy spotkania diagnozowali te obszary, w których usługi społeczne na rzecz mieszkańców powiatu nie są realizowane lub są realizowane w niewystarczającym stopniu. Pojawiły się potrzeba podjęcia działań w zakresie rozwiązania barier komunikacyjnych, opieki nad osobami starszymi, opieki  świetlicowej dla dzieci i młodzieży, organizacji opieki żłobkowej oraz wczesnoprzedszkolnej.

  W nawiązaniu do zdiagnozowanych obszarów niszowych, Pan Krzysztof Margol - Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida” zachęcił zebranych do korzystania ze wsparcia oferowanego przez kierowaną przez niego fundację oraz Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy.

  Powiązana galeria zdjęć:

  Spotkanie Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej

  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 486048

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl